Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody podle přílohy č. 14 vyhl.  č.  341/2002 Sb

 

Leták který doporučuje Policie ČR si můžete stáhnout ZDE.

Zajištění místa nehody
• zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj
• umístit trojúhelník před místem nehody
• vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost


Život zachraňující úkony
• zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo
• zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
• šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti
• rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných
Volání zdravotnické záchranné služby
• volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody,
• co nejpřesněji určit místo nehody,
• uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,
• sdělit své jméno a číslo telefonu
Vyšetření
• pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
• poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení
• pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.
Vyprošťování
• jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,
• nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),
• vyproštění provádět co nejšetrněji,
• pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky
Bezvědomí
• riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,
• z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat,
• neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic
Oživování (resuscitace)
• zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.
Úrazový šok
• nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost,
studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost
Zábrana šoku
• protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění,
• zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty nepodávat žádné léky, nedávat pít

 

Záchranka 155     Policie 158   Hasiči 150  Tísňové volání 112

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com